Tirşik - Profîl
tirşik-profîla sîstema tirşikê

profîla "sîstema tirşikê"


2750 peyv hatin dîtin
baregeha neteweyên hevgirtî, bereyê kurdistanî, bernameya petrol-hember-xwirakê, dadwerên sinornenas, danezana gerdûnî ya mafên mirovan, deryaya spî, ecêb, encûmena asayîşî ya neteweyên hevgirtî, gelo du dizanî ew kî ye?, hewandin (matî kirin, xwedî kirin), hukumeta herêma kurdistanê, koçka spî, kurdistan, mîrnişîna hevgirtî (brîtanya), neteweyên hevgirtî/yekgirtî (nh, ny), noş!, partiya demokrat a kurdistanê, peymana ewropî ya mafên mirovan, qesra spî, rojava, rojavayî, rojhilat, rojhilatî, serdema navîn, xwedê, yekitiya ewropayê (ye), yekitiya niştimanî ya kurdistanê, yezdan, abone, abonetî, aborî, aborînas, aborînasî, adan, adanî, adet, adetî, adil, adilî, afirandin, afirandî, afirmend, agir, agir berdane/vexistin, agirberder, agirberderî, agirpexistin, agirbest, agirbesta yekalî, agirnak, aheng (lihevkirin), ahengdar, ahengsazî, ajal, ajalnasî, ajan, ajans, ajansa nûçeyan, ajo (ajovan, siwar, şofer), ajovan, akam, al, ala, alav, aliye sêyem, alî, alîgir, alîkar, alîkarî, amade, amade bûn (li dadgehe amade bûn), ambargo, amojkar, amojkarane, amojkarî, amyar, amûr, an, angaşt, angaşt kirin, ango, anku, angorî (tiştekî), anîn, aqar, aqil, aqildar, aqilmend, aqilsivik, aram, aramî, arandin, argûn, arizî, arizî kirin, arizîkirin, armanc, amanc, arîşe, asayî, asayîş, asegeh, asin, aso, asoyî, asteng, asteng kirin, av, av dan (gul av dan), avdan (gul avdan), avuhewa, avuhewayi, avî, awa, aware, awaretî, awarte, awêne, axaftin, axivîn, ayendeperwer, ayendeperwerî, ayendeyî, azad, azad bûn, azad kirin, azadiya çapemenî, azadî, azeb, azebî, azîn, aşartin, aşartîş (mukir, îtîraf), aşkera, aşkere, diyar, aşop, aşopî, aştixwaz, aştiyane, aştî, aşut, aşît, ba, bab, babelîsk, babet, babînî, bac, bac kirin, bacandin, bacdêr, bacgir, bacxapî, bager, bahane, bahor, bahoz, bakur, bakurî, bal, bal kişandin, bala (berzî, bilindî), baldirêj, baldirêjî, balexanî, balkêş, balkêşî, balyoz, balyozger, balyozxane, bandor, bandor kirin, bandor lê bûn, bandorker, bang, bar, baran, baregeh, baregehê leşkerî, barimte, barzirgan, barê delîldanê, barîn, bask, baskê siyasî, bastûr, bavik, bavikî, bawer, bawer kirin, bazar, bazara reş, bazara serbest, bazirgan, bazirganiya navdewletî, bazirganiya navneteweyî, bazirganî, baş, baş kirin, başkirin, başkirina rewşa mafên mirovan, başûr, başûrî, bedel, berdêl, bedxwerî, behr, behre, behredar (hevpar), behrî, belam, belavok, belek, belengaz, belengazî, beliyandin, belê, bend, bendav, bendewar, bengîn, beraftin, beramber, beramberî, berbang, berbeyan, berbijar, berbijarî, berdan, berdana bişert, berdayiya/yê bişert, berdayî, berdem, berdevk, berdewam, berdewamî, bere, beredayî, bereket, berendam, berendamî, berendamtî, berevajî (a hindê), berevan, berevanî, berevanî kirin, berf, berf barîn, berg, bergind, bergir, bergirî, bergnerm, bergreq, berhem, berhemdar, berhemên weşandî, berhev dan, berhev kirin, berhevdanî, berjeng, berjewend, berjewendî, bermayî, bername, berpirs, berpirsiyar, berpirsiyariya giran, berpirsiyariya hevpar, berpirsiyariya tund, berpirsiyarî, bersiv, bersiv dan, bersivandin, bersivdêr, bersûc, bertek, bertek dan, bertewan, bertawan, bertîl, bertîl dan/kirin, bertîlxwerî, bertîlî, berxewedanî, berxwedan, berz, bes, betal kirin, betalbar, betalkirin, betalnebar, betlane, betlaneya bidestmiz, bexişandin, bextreş, bextreşî, bexşang, bexşangî, bexşende, bexşker, beş, beşdar, beşdar bûn, beşdarî, beşdarî kirin, bi, bi cî anîn, bi cî bûn, bi cî kirin, bi dest xistin, bi dest ketin, bi dilê xwe, bi giştî, bi hevkariya (tiştekî), bi hêz, bi kar anîn, bi kêmanî (herî kêm), bi lezgînî, bi navîne, bi rastî, bi ser de girtin, bi taybetî, bi vî awayî, bi yekdilî, biaqil, bibehre, biber, bibereket, biberî, bidestxistî, biguman, biha (fiyet), bihingam, bihinêr, bihêvî, bihêz, bijare, bijûn, bijûnkar, bijûnkarî, bijûnî, bikar, bikaranîn, bikarîner, bikirr, bikêr, bikêrhatî, bikêrî, bikêrhatinî, bila, bilind, bilîmet, bimize, bin, binax, binaxî, binbar, binesazî, bingeh, bingehîn, binirx, binpê kirin, binpêker, binpêkerî, binpêkirin, binpêkirina mafên mirovan, binpêkirina peymanê, binyat, binçavî, biqest, bira, birakuj, birakujî, biran, birihan, birandin, birihandin, biratî, birayetî, birayî, birihayî, biraştin, biryar, biryar dan/girtin, birç, birs, birçî, birsî, birêk, birêkûpêk, birêkane, birêz, birîkar, birîkara/ê şexsî, birîn, birîndar, birîndar bûn, birîndar kirin, birûsk, birûske, birûskevan, birûskeyî, biserdegirtin, biyan, biyanistan, biyanî, bizav, bizava azadîxwaz a kurdî, bizûtnewe, bişik, bişirîn, boçûn, burjuwa, burjuwaz, burjuwazî, buxtan, bê, bêaqil, bêaqilî, bêayende, bêbehre, bêbehretî, bêbext, bêbingeh, bêdawî, bêdeng, bêdengî, bêemriya, bêemrî, bêfikare, bêfikaretî, bêfêde, bêfêdeyî, bêguman, bêguman, bêşik, bêhemd, bêhempa, bêhosî, bêhosîtî, bêhêvî, bêhêvîtî, bêhêz, bêhêzî, bêisûl, bêjankujî, bêje, bêjer, bêjeyî, bêkar, bêkarî, bêkêr, bêkêrî, bêmanend, bêmize (bê pare xebitîn), bênav, bênavî, bêpar, bêpar hiştin, bêpar kirin, bêpar ji mafên bingehîn, bêperwa, bêpwerwayî, bêsexbêr, bêsexbêrî, bêtebat, bêtirûş, bêtebatî, bêtirûşî, bêwestan, bêyom, bêzar kirin, bêzarî, bêçine, bêş, bêşdar, bêşdêr, bêşexsiyet, bêşik, bî, bî bûn / bî man, bîj, bîje (zarokê ji dêbavên nezewicî bûye), bîjin, bîr, bîranîn, bîrdar, bîrdoz, bîrdoza fermî, bîrdozî, bûra, bûyer, can (ruh), candar, cangorî, cansivik, car, carinan, casûs, cawbirr, cemawer, cemawerî, cemser, ceng, cenga duyem a cîhanî, cenga yekem a cîhanî, cengawer, cengnasî, ceza, ceza kirin, cezayê bedenî, cezayê mirinê, cih, cinayet, cins, cirm, civak, civaknasî, civaknasî-zimannasî, civakî, civan, civandin, civat, civata navneteweyî, civayar, civayarî, civîn, civîna çapamenî, ciwan (xort, keç), ciyek coxrafî, cot, cotkar, cotyar, cuda, cuda bûn (jin û mêr), cudabûn (jin û mêr), cudaxwaz, cudaxwazî, cure, cî, cîgayî, dab, dabaş kirin, dabeş kirin, dabeşandin, dabîn, dabîn kirin, dabînkar, dad, dadane, dadgeh, dadgeh bacan, dadgeha cezayan a navneteweyî, dadgeha cîhanî, dadgeha ewlehiya dewletê, dadgeha jorîn, dadgeha jêrîn, dadgeha leşkerî, dadgeha taxî, dadger, dadkarî, dadmend, dadmendî, dadperwer, dadperwerî, dadwer, dadwar, dadweriya bazirganî, dadweriya cezayan, dadweriya deryayî, dadweriya dozî/dozan, dadweriya dêrê, dadweriya gelemperî, dadweriya herêmî, dadweriya kargêrî, dadweriya malûmilkan, dadweriya navneteweyî, dadweriya neteweyî, dadweriya peymanan, dadweriya rêverbirinê/rêveberiyê, dadweriya takekesî, dadweriya tawanî, dadweriya xwezayî, dadweriya îdarî, dadweriya îslamî, dadweriya şirketan, dadwerî, dadwarî, dadî, dagir kirin, dagirker, dagirkirî, dahatû, daherizandin, dahûrandin, damezirandin, damezirîner, dan, dan û standin, dane, danezan, danişîn, danîştin, danişîna dadgehê, danîn, danîna aliyekî, danûstandin, danûstandin kirin, daqurtandin, darayî, daraz, daraştin, darizandin, darizandina ducarî, dariştin, darêzgêrî, dasepandin, dawet (û dîlan), dawiyandin, dawî, dawîn, dawîn lê anîn, daxwaz, daxwaz kirin, daxwazname, daxwiyandin, daxwiyaniya sêrojî, daxwiyanî, daxwiyanî bo çapemeniyê, dayik, dayikanî, dazdeh, daîre, daîreya karûbarên biyaniyan, deh, dehsal, dekûdolab, delal, delîl, delîv, dem, demance, demdar, demî, demdemî, demjimêr, demjimêrî, deng (di hilbijartinan de), deng dan, dengdêr (di hilbijartinan de), dengûbas, deq, deqe, deqejimêrk, der, deramet, deranîn, derbest, derbider, derbeder, derbirin, derdor, derebegî, derek, derew, derew kirin, derfet, derhêner, derîner, derqanûnî, derve, derveyî, derveyî welat, derwar, derwar kirin, derwarkirin, derwarkirina hindirîn, derwarî, derya, deryayî, deryaçe, derî, derûn, derûnnasî, derûnî, dest, dest vedan, destberî (kefalet), destberîdan, destdêr, deste, desteser, desteser kirin, desteserker, desteserî, destgir, desthilatdar, desthilatdarî, desthilatî, desthûdî, destketin, destkeftin, destmiz, destheq, destnedayî, destvenedayî, destpêk, destpêkî, destvedêr, destê duyem, destê rastê, destê çepê, destûr, destûrname, dev, dev jê berdan (ji dozekê, têkoşînekê, pirsekê û hwd.), dever, deverî, devkî, dewam, dewisandin, dewlemend, dewlemendî, dewlet, dewletî, dews, dewsgir, dexlûdan, deyndar, deyndêr, dezgeh (sazî), deşt, di bin bandorê ve, dij, dij-demokratîk, dijber, dijmin, dijminane, dijminatî, dil, dilsoz, dilsozî, dilteng, diltengî, dilêr, din (ya din/yê din/yên din), dirav, dirrende, dirêxbûn, dirêxbûna ji bacan, dirûv, dirûv dan, divê, diyar, diyarî, diz, dizî, dizîker, dizîkerî, dizîn, dol, dom, dom kirin, domandin, domîn, dor, dorandin, dorgerî, dorvegerî, dorrandin, doz, doz (li/dijî yekî) vekirin, doza kurdî, dozbar, dozger, dozgerî, dozlêkirî, dozname, dozîn, du, dualî, dualîtî, duhefteyî, duhêlî, dujinî, duqolî, durr, duyemînî, duzimanî, dêr, dî, dîlan, dîmen, dîn, dînane, dîndar, dîniya têger, dînî, dîplomasî, dîplomat, dîplomatîk, dîrok, dîroknas, dîrokî, dîtbar, dîtbarî, dîtin, dûr, dûrbîn, dûrebîn, dûrebînî, edalet, edebiyat, edet, edilandin, efser, efserê hêzên deryayî, efû, egîd, egîdî, elmas, emanet, emanet kirin, encam, encimandin, encûmen, endam, endamî, endamtî, erd, erdhej, erdnasî, erdnîgarî, ereb, erebandin, erebkirin, erebî, erjeng, erjengî, erk, erkedar, erê, erênî, esas, esehî kirin, ewle, ewlehiya gelemperî, ewlehî, ewletî (îtîmat), eynî, eynîtî, ez, ezmûn, ezmûnî, ezok, ezperest, ezperestî, eşya, eşîr, fahîşe, fahîşetî, famkor, fer, feraset, ferd, ferdî, feremoş, feremoş kirin (betal kirin, pûç kirin), feremoşbar, ferheng, ferhengnivîs, ferhengnivîsî, ferisandin, ferman, ferman kirin, fermana dadgehê, fermandar, fermanname, fermî, fersend, ferx, ferz, ferzkirin, ferzîne, fetlonek, feyde, feşartin, fidye, find, finddank, firmêsk, firotin, firoşkar, firset, fêr, fêr bûn, fêr kirin, fêre, galegal, galegot, garran, gazîname, gef, gef kirin / gef xwarin, gel, gelavêj, gelawêj, gelemper, gelhe, gelhenas, gelhenasî, gelkuj, gelkujî, gelo, gelê kurd, gelêrî, gelêrînas, gelî, gelş, gencîne, gengaz, gengazî, gerdûn, gerdûnî, germ, germav, gernas, gernasî, gerr, gerrestêr, gerrew (rehîn), gerrewa guhêzbar, gerrname, gerînende, gerînendeyî, gewr, gewre, geş, geşedan, geşt, geştiyar, gihan, gihanek, gir, giran (dijwar), giraniya delîl, giranî, girav, giring, giringî, girov, girse, girseyî, girtin, girtî, girtîgeh, girtîxane, giya, giyan, giyanas, giyanasî, giyanewer, giyanî, giştî, gog, gomirk, gor, gotin, gotinkî, govan, govanname, govanî, goya, guh, guh dan, guhartin, guherandin, guharto, guhdar, guhdarî, guherto, guherîn, guherînxwaz, guherînxwazî, guhêzbar, guman, guncan, guncîn, gund, gundî, gupik, gîro, abûyî, hakim, handan (teşwîq kirin), havildar, hawirde, hawirde kirin, hawirdebar, hawirdebarî, hawirdekirin, hawirderker, hawirdor, hawirdorî, heciz, hedef, hefs, heft, hefte, heftem, heftename, hefteyane, helbest, helbestvan, helbestvanê mîrî, helsengandin, helwest, helwesta xwe derbirin, heman, hemandin, hember, hemberî, hembêz kirin, hemdem, hemnav, hemsal, hemwelatî, hemwelatîtî, hemêz, hembêz, hemêzandin, hemî, hemû, henderan, heng, hengî, heq, her, her roj, herdu, hereşe, hereşe (li yekî) kirin, herifandin, herifîn, herişandin, herrojî, herêm, herêmî, hesadar, hest, hestoyî, hestyar, hetîwbazî, hev, hev dîtin, hev girtin, hevanî, hevbeş, hevdîtin, hevgirtî, hevjînî, hevkar, hevkariya navnetweyî, hevkarî, hevkirê, hevkêşe, hevling, hevpar (bi hev re), hevparî, hevpeyivîn, hevpeyman, hevpişk, hevrê, hevseng, hevser, hevwelatî, hewce, hewceyî, hewesandin, hewl, hewl dan, heyam, heyamî, heyirandin, heykel, heyran, heyran bûn, heyranî, hezar, hezarsal, hezen asayîşî, hilberandin, hilbijartin, hilbijartina serokkomar, hilbijartinên parlemanî, hilbijêr, hildan (huçkên xwe hildan), hilkirin (agir hilkirin), hilsengandin, hinarde kirin, hinarde, hinare, hinareker, hinartin, hincet, hindir, hindirandin, hindirîn, hinêr, hiqûq, hişkebawer, hişkebawerî, hişmend, hişmendî, hişyar, hişyarî, honak, hosiyane, hosî, hosîdêr (zelam), hosîdêrî, hosîhende, hosîhendeyî, hosîname, hov, hovane, hoy, hoz, hozbend, hozperest, hozbendane, hozperestane, hozbendî, hozperestî, hozî, hukumet, hukumeta navendî, hukumî, hundir, hundur, huner, hunerane, hunermend, hunerwer, hunerên spehî, hê, hêcet, hêja, hêjayî, hêk, hêkanî, hêman, hênik, hêsir, hêvojer, hêvojerî, hêvotin, hêvî, hêvîdar, hêwişandin, hêz, hêza kargêrî, hêzên asayîşî, hêzên avî, hêzên berevanî, hêzên derveyî, hêzên deryayî, hêzên hewayî, hêzên hindirîn, hêzên leşkerî, hêzên polîs, hîle, hîm, hîmdar, hîn bûn, hîn kirin, hîn, hînik, hîndekar, hîndekarî, hûn, hûnik, hûr, hûrde, jan, ji, ji ber, ji ber girtin, ji ber kirin, ji ber man, ji derî anîn, ji derve anîn, ji qesta, jibartin, jidil, jimar, jimare, jimartin (yek, du, sê...), jimaryar, jimaryarî, jimarî, jin, jinbî, jinebî, jivan, jixweberper, jixwerazî, jixwerekirinmal, jiyan, jê, jêder, jêhatin (dahatin), jênager, jêr, jêrbabet, jêrbeş, jêrnivîs, jêrîn, jêçûn, jî, jî (herwiha), jîn, jînenîgarî, jîngeh, jîr, jûrî, ka, ka?, kabîne, kar, kar berdan, kar kirin, kara, karberdan, karbeşî, karbidest, kardar, kardêr, kargêr, kargêrî, kargêrî kirin, karker, karmend, karpêk, karîger, karîn, kavil, kavil bûn, kavil kirin, kebanî, ked, kedkar, kedxwer, kedxwerî, kedî, kedî bûn, kedî kirin, kedîkirî, kefalet, kefaletname, kefîl, kel, kelhe, kelepor, keleporê neteweyî, kelistin, kelk, kelk wergirtin, kemîn, kemîn dan/ kemîn vedan, kenar, kenarî, kenarî bûn, kenarî kirin, kend, kes, kesatî, kesayetî, kesk, keske, kesîn, kesûkar, kesûkarkuj, kesûkarkujî, kevan, kevane, kevanî, kevn, kevnare, kevnenû, kevneperest, kevneperestî, kevneşop, kevneşopî, kevnole, keys, keysperest, keysperestî, keşe, keştiya binavî, keştiya esmanî, keştî, keşîş, keşîşgeh, kir, kiryar, kirde, kirin hemwelatî, kirname, kirryar, kirrîn, kiryar, kirê, kirê kirin, kirêgir, kirêgirî, kirêker, kirêkerî, kirû, kit, kite, kîte, kitêb, kitêbok, kokel, kolan, kole, kole kirin, kolekirî, koletî, kolîn, kom, kom bûn, kom kirin, komar, komarî, komkujî, komîte, kor, korerê, kosp, kotekî, kovan, kovandar, kovar, kovî, koç, koç kirin, koçber, koçberî, koçer, koçerane, koçerî, koçk, kujer, kujerî, kujyar, kujîner, kurd, kurdewarî, kurdayetî, kurdnas, kurdnasî, kurdî, kuçe, kuştin, kêf, kêfî, kêm, kêm bûn, kêm kirin, kêmanî, kêmasî, kêmenetewe, kêmtemen, kêr, kêr kirin, kêrker, kêşîner, kêşînerî, kîmya, kîmyawî, kîşwer, kîşwerî, kûr, kûrahî, kûratî, kûrî, kûvî, lareş, lava, lava kirin, lawir, lawirnasî, laş, laşfiroş, laşfiroşî, leheng, lehengane, lehengî, lenger, lengergeh, lewre, lez, lezandin, lezgîn, lezîn, leşker, leşkerî, li, li aliyê din, li ber xwe dan, li dar xistin, li dij, li dû çûn, li gorî kirin, li ser navê kesekî, lihevkirin, lijne, liv, livbazî, livîn, loma, lê gerîn, lê sor kirin, lê xistin, lêdan, lêker, lêkoler, lêkolîn, lêp, lêhb, lêpirsker, lêpirsîn, lêsorkirin, lêvegerandin, lêxistin, lêxistina dijwar, lêzim, lêzimî, lêçûn, lûle, lûlî, lûtke, madde, maddî, maf, mafname, mafê dengdanê, mafê jiyanê, mafê patentî, mafê pêşketinê, mafê telîfî, mafên bingehîn, mafên civakî, mafên mirovan, mak, make, makeqanûn, makezagon, mal (xanî), maliyet, malnişîn, malnişînî, malvan, malvanî kirin, malê maddî, malûmilk, man, mand, mar, mark, marka ticarî, masî, masî girtin, masîgir, masîgirî, mawe, mayende, mayendeyî, meaş, mebest, medenî, meh, mehane, mehmiz, mehmiza berdewam, mehname, melbend, melbendî, menfeet, meqer, meqes, meraz, merc, merd, merdî, merem, merhele, meriv, mertal, meyl, mezaftin, mezaxtin, mezêfer, mezêferî, meş, meşneqe, meşîn, miaf, miamele, miamele (bi yekî) kirin, miameleya xerab, mifa, miflis, mifte, miftî mufti, mihrican, mijar, milk, mimkin, mirarî, miraz, miraz hasil bûn, mirov, mirovkuj, mirovkujî, mistehcenî, miz, mize, mişext, mişextkirin, mişkane, moşek, mukir, mê, mêr, mêranî, mêrbî, mêrebî, mêrxas, mêrxasî, mêtingeh, mêtinger, mêtingerî, mêvan, mêvandar, mêvanperwer, mêvndarî, mêvanperwerî, mînak, mîr, mîras, mîrasgir, mîrasxwer, mîrasgira/ê hiqûqî, mîrashêl, mîrasdêr, mîrkutok, mîrnişîn, mîrî, na, nakok, nakokî, name, namilke, namzet, nav, navbeynkar, navbeynkarî, navborî, navdewletî, navend, navendî, naverok (têdek), navgîn (kes), navhatî, navkirî, navmalî, navneteweyî, navçe, navê ticarî, navînî, ne, ne-kurd, ne-kurdî, neadil, neagadar, neasayî, nebihingam, nedadmend, nedîtbar, neguhdar, neguhdarî, nehaydar, neheq, neheqî, neheqîker, nemêr, nemêrî, nepandî, nepenî, nepen, nepêkan, neqanûnî, neqanûnîtî, neron, neronî, nerêk, nerêkûpêk, nerêkî, nerêkûpêkî, nesax, nesaxî, nesl, netewe, neteweya kurd, neteweyî, nevî, newa, newekhev, newekheviya nijadî, newekhevî, neweyî (li yekî) kirin, neweyî, newehî, nexwende, nexşe (xerîte), nexşe danîn, neynik, neyînî, nezan, nezanî, nezaret, nezelal, nezelalî, neçarekirî, neşkêbar, nigehdar, nijad, nijadperest, nijadperestî, nijadî, nimînende, nimûne, nirx, nirxandin, nirxdar, nirxkêmbûn, nivêj, nivêj kirin, nivêjker, nivîs, nivîsar, nivîser, nivîskar, nivîsîn, niwaxtin, niyaz, niyaza baş, niyaza xerab, niyet, niyetpak, niyetpakî, nizm, niştecî, noş, noşî can be!, nêr, nêrî, nêz, nêzîk, nêzîktêdan, nîgaşî, nîqaş, nîqaş kirin, nîzam, nîşan, nîşana ticarî, nû, nûdem, nûhatî, nûjen, nûjen kirin, nûjenkirin, nûjenî, nûperest, nûsaz, nûsaz kirin, nûsazî, nûwelidî, nûwelidîn, nûyîtî, nûçe, nûçevan, nûçexwîn, ol, padîşa, padîşah, pale, palemar, palemarî, palemarî kirin, palepandin, palepîn, palpişt, palûke, pan, par, pardar, pare, paredar, paredêr, paregir, pargîdanî (şirket), parleman, parlemanter, parlemanî, parmend, parsek, parsekî, parsekî kirin, partiyên siyasî, partî, parve kirin, parvekirin, parvekirî, parzemîn, parzemînî, parçe, parêzer, parêzkar, pasvan, patent, pawankar, pawankarî, pawankarîtî, paye, payeberz, payebilind, payiz, paş, paşeroj (rojên borî/çûyî), paşewa, paşgir, paşgo, paşnav, paşqertaf, paşve xistin, paşverû, paşverûyî, paşvexistin, pejir (qebûlkirin, razîbûn, pesend), pejirandin, pejn, pejnkar, pelçiqandin, pena, penaber, penahende, penageh, penaxwaz, penaxwazî, pere, peresan, peresandin, peresanî, perestgeh, perestgehek neteweyî, perestin, perestvan, perestîş, peresîn, pergal, pergala derebegî, pergihandin, peroş, peroşmend, peroşmendane, perwa, perwerde, perwerde dîtin, perwerde kirin, perwerdekar, perwerdeyî, perçiqandin, perêz, pesend, pesend kirin, pesendker, pesn, pesn dan, pesn û sena, pesno, pesnokî, petî, peya, peyam, peyam şandin, peyamber, peyar, peyarê, peyhatî, peyitandin, peyivîn, peyker, peykertiraş, peyman, peyman girêdan / peyman bestin, peymana dualî, peymana pirralî, peymana pişkdaran, peymana yekalî, peyrew, peyt, peyv, peywir, peywirdar, pinjinî, pir, pir zêde, piralî, piralîtî, piranî, pirhimar, pirr-, pir-, pirrole, pirs, pirsgirêk, pirsîn, pirtûk, pirtûkfiroş, pirtûkfiroşgeh, pirtûkxane, pirtûkxanevan, pirzimanî, pişada, pişadayî, pişaftin, pişk, pişkdar, pişkdara/ê bêdeng, pişt, piştgir, piştevan, piştgirî, piştevanî, pola, polat, polayî, polîs, polîsê nepenî, ponijîn, poşman, poşman bûn, poşmanî, puxte, pê, pê re, pê ve, pê ve kirin, pêbawer, pêbawerî, pêdivî, pêk anîn, pêker, pêl, pêlav, pêlîstik, pêma, pêmaya çandeyî, pênase, pêngav, pêvajo, pêvek, pêwendî, pêxember, pêş ketin, pêşan dan, pêşangeh, pêşawer, pêşbaziya nedadmend, pêşbazî, pêşbirk, pêşber, pêşbiryar (biryarek dagehekê ku derengtir dibe mînak û nimûne bo biryardana di dozên bi heman şêweyî de), pêşbîn, pêşbînî, pêşbînî kirin, pêşdarazî, pêşeroj (rojên bên), pêşketin, pêşketina mayinde, pêşketî, pêşkev, pêşkêş kirin, pêşkêşker, pêşkêşî, pêşmerge, pêşnav, pêşniyar kirin, pêşniyar, pêşniyaz, pêşnûma, pêşnûma kirin, pêşqertaf, pêşrew, pêşverû, pêşwazî, pêşwazî kirin, pêşwext, pî, pîgar, pîgarî, pîlewer, pîroz, pîroz kirin, pîrozbayî, pîrozname, pîvan, pîşe, pîşesazî, qad, qam, qamçî, qamçî lê dan, qanûn, qanûn danîn, qanûna bingehîn, qanûndaner, qanûndanî, qanûnên leşkerî, qanûnî, qasid, qayil, qayilî, qayim, qayimî, qayîl kirin, qaşo, qebûl kirin, qedandin, qedandina neqanûnî, qedexe, qedexe kirin, qelibîn, qenc, qencî, qerar, qereqol, qereqola navendî, qertaf, qesr, qewimandin, qewimîn, qewiyet, qeyran, qinare, qonax, qral, qralî, qralîçe, qurufandin, qurufîn, qutebiriya berdem, qutebirî, qûnbazî, rabestandin, raborî, rabirdû, rabûn, ragihandin, ragirî, raguhestin, raguhezandin (dan yekî), raguhezname, raguhêzdar, raguhezîndar, raguhêzdêr, raguhezîndêr, rajor, rajêr, rajêrî, rakirin, ramalîn, ramaliştin, raman, ramîn, raperîn, rapêçan, rapêçandin, raqîb, rasgoyî, raspartin (emanet kirin), rast, rastandin, rastgo, ravekirin, rawêj, rawêja redbar, ray, raya giştî, raye, rayedar, raz, razber, razî, raçav, raçav kirin, red, red kirin, ref, reform, regez, rejîm, remz, remzî, reng, rengkor, rengkorî, reqabet, resen, resmî, revandin, revok, revoke, rewa, rewan, rewan kirin, rewanî, rewayî, rewişt, rewş, rewşa awarte, rewşa heyî, rex, rexne, rexne girtin/ kirin, rexne kirin, rexnegir, rexnegirî, reş, reşbîn, reşbînî, rica, rik, rikeber, rikeberî, riwek, riweknas, riweknasî, roj, rojane, rojbûn, rojeng, rojev, rojgar, rojgarî, rojhilata navîn, rojname, rojnameger, rojnamegerî, ron, ronahî, ronak, ronakberî, ronakbîr, ronakbîrî, rondik, ruxandin, ruxîn, ruxîner, rê, rê dan, rê lê girtin, rê xistin, rêbaz, rêber, rêberî, rêgez, rêgirtin (li tiştekî), rêje, rêjeyî, rêpîvan, rêve birin, rêveber, rêveberiya leşkerî, rêveberî (îdarî), rêving, rêvingî, rêwişt, rêwî, rêwîtî, rêxistin, rêxistinên hukumî, rêxistinên nehukumî, rêxistinên siyasî, rêxistinên çandeyî, rêz (xet), rêzan (rêber), rêzanî, rêzname, rû, rû bi rû, rû bi rû bûn / rû bi rû man, rû dan, rûdan, rûdaw, rûmet, rûmetdar, rûpel, rûpûş, rûreş, rûreşî, rûreşî kirin, sade, sal, salane, salox dan, saloxdêr, saman (malûmilk), sava, savakuj, savakujî, saz, saz kirin, sazker, sazî, sazûman, sazûmana gelemperî, sed, sedem, sedsal, sef, sefandin, sefandî, sefaret, sefîr, selef, selefxwer, selefxwerane, selefxwerî, semed, sencandin, sendîka, sendîkavan, seqa, seqem, ser, ser jê kirin, ser-, serane, serbaz, serbest, serbest berdan, serbilind, serberz, serfiraz, serbilindî, serberzî, serfirazî, serbixwe, serbixweyî, serborî, serdan, serdem, serdest, serdest bûn, serdestî, sere, sereguhiya parvekirî, sereguhiya zarokan, sereguhî, sereke, serekî, sererast kirin, sererastkirin, serfiraz, sergurd, serheng, serhildan, serhişk, serjêkirin, serleheng, serleşker, serlêdan, serlêder, sermest, sermijar, sernav, serok, serokatî, serokdewlet, serokkomar, serokwezîr, serpêhatî, sersar, sersarî, serserî, serserîtî, serwer, serweriya derveyî, serweriya hindirîn, serwerî, serwextî, serxwebûn, serxweş, serxweşiya gelemperî, serxweşî, sewal, sewalên kedî, sexbêr, sexbêrî, sexte, sextekar, sextekarî, seyr, seyran, sift, sih, sih (jimare 30), sinc, sinif, sinifandin, sinifandî, sinor, sinor kirin, sinorkirin, sinorkirî, sirûd, sirûşt, sivik kirin, sivikkirina, sivikî, sivîl, siza, sod xwarin, sohbet, soje, sojnak, sond, sondname, sondxwer, sor, sore, sosret, sotin, soz, soz dan, sozdar, sozdêr, spartedarî, stem, stemkar, stêr, stêrnas, stêrnasî, stîndar, stûv, stûvandin, suxre, sê, sêgoşe, sêwiran, sêwirandin, sêwî, sêwîgeh, sî (jimare 30), sî, sîber, sîwan, sîxur, sîxurî, sîxurî kirin, sûd, sûde, sûddêr, sûdwergir, sûdmend, sûlav, tac, takekes, takekesî, takemaf, talan, talanker, taloq, taloq kirin, tamijî, tarîfe, tavil, tawan, tawan kirin, tawanbar, tawanbar kirin, tawangeh, tawankar, tawankarê tamijî, tawanker, tawankerê cinsî, tawankerên ciwan, tawannas, tawannasî, tax, taybet, taybetmaf, taybetmend, taybetmendî, taybetî, te, tebat, tebatî, tecawiz, tecawiz kirin, tehda, tehdîd, tehnandin, tehqîq, tejane, temaşe, temaşe kirin, temaşevan, temen, temsîlkar, teng, tengasî, tengavî, tengav (coxrafî), tengezarî, tepirandin, teqandin, teqemenî, teqez, teqî (ezmûn), teqîn, teraw, terawber, terawhende, terawgeh, terawxwaz, terawxwazî, terazû, terazûn, terikandin, terişandin, terk, terk kirin, teror, terorîst, terorîzandin, terorîze kirin, terorîzm, terş, terşûtewal, tesîr, tev, tev dan, tevayî, tevdan, tevdan nebaş / tevdan xerab, tevdayî, tevdêr, tevger, tevgera neteweyî, tevkujî, tevlihev (ji gelek çeşnan), tevlihevî, tevtûş, tevtûş bûn, tevî, tewere, tewereyî, tezmînat, teşe, ticar, ticaret, ticaret kirin, ticarî, tije, tijî, tika, tika kirin, tirat, tirs, tirsandin, tirskar, tirskarî, tirsîn, tixûb, tişt, tol, tol hildan/vekirin, tolhildêr, tolveker, topavêjî, torr, torre, tu, tund, tundîxwaz, tundraw, tundîxwazî, tundrawî, tê borîn, tê gihîn, tê gihiştin, tê koşîn, têborîn, têger, têgih (mirovê tê digihe), têgîn, têkiliya cinsî, têkilî, têkoşer, têkoşîn, têkçûn, tîr, tîr û kevan, tûjandin, tûşî bûn, tûşîbûn, vala, vala kirin, valatî, varê, veavakirin, veberanîn, vebijark, vedan, veder, veder kirin (bêwarkirin), vederkirin, vederkirî, vegerandin, vegerandina bacan, vegotin, veguherandin, veguherîn, vehewandin, vejiyandin, vejandin, vejîn, vekirin, vekirî, vekişandin, vekolîn, vekêşan, vemirandin, vesaz kirin, vesazî, vewarkirin, vexwarin, vexwendin, vexwendname, vexwirak, veşartî, vir, vîn (îrade), vîze, wan, wate (mane), we, wek, wek rêgez, wekalet, wekhev, wekheviya jin û mêran, wekhevî, wekîl, wekîlname, welat, welatparêz, welatperwer, welatparêzî, welatperwerî, welatên pêşketî, welatên pêşkev, welatên rojava, welatî, wenda, wenda bûn, wenda kirin, wendakirin, werar, werger, wergerandin, wergir, wergirtin, wergêr, werihandin, weristin, weristî, werziş, werzişker, werzişî, wesaît, wesiyet, wezaret, wezareta dadî, wezîr, wezîra/ê berevaniyê, wezîra/ê dadî, wezîrê bergirî, wezîrê karûbarên derve, weşan, weşandin, weşanger, weşanvan, weşangerî, weşanxane, wir, wê, wêje, wêjeya kurdî, wêjeyî, wêne, wêr (îflas, topavêjî), wêrek, wêrekî, wî, wîze, xap, xapandin, xapîner, xapînok, xaîn, xaînî kirin, xaînî, xaîntî, xebat (tevger), xebatkar, xebitîn, xelat, xelat kirin, xelata aştî, xelef, xem, xemgîn, xemsar, xemsariya mezin, xemsariya pişkdarî, xemsarî, xerab, xerabî, xerabîkar, xerabîkarî, xesandin (lawir, heywan), xesar, xespandin, xeşîm, xilmaş, xilmaş bûn, xizm, xizmatî, xizmet, xizmetên giştî, xulam, xumalî, xunav, xurifîn, xuya, xuya bûn, xwarbar, xwarin, xwe, xwecihî (yên ji/li cihekî), xwecihîtî, xweda, xwedan, xwedanmaliya arizî, xwedanmalî, xwedawend, xwedayî, xwedî, xwedîdoz, xwedîmaf, xwedîtî, xwegir, xwemalî, xwenda (kesa/ê pirr xwendiye), xwende, xwendewar (kesa/ dizane bixwîne), xwendekar, xwendevan, xwendin, xwendin (nivîs an tekstek), xwerist, xweser, xweserî, xweserî (xweseriya tiştekî), xwestok, xwestokî, xwestokî kirin, xweza, xwezanas, xwezayî, xwezî, xweş, xweşbîn, xweşbînî, xweşî, xwidan, xwigî, xwirak, xwîgî standin, xêr (wek sedeqe û zekat), yasa, yek, yekaheng, yekalî, yekdil, yekdilî, yekem, yekineya diravî, yekitiya kurdan, yekitî, yekjimar, yeksan, yeksanî, yekta, yekwate, yekîne, yezdanî, zagon, zan, zana, zandarî, zanist, zanistvan, zanistî, zanyar, zanyarî, zanîn, zayek, zayekî, zayend, zayendî, zel, zeliqandin, zemawend, zengîn, zengînî, zer, zerer, zerîpoş, zewac, zewicîn, zeximandin, zift, ziftî, ziman, zimankuj, zimankujî, zimannas, zimannasî, zimanê fermî, zimanê kurdî, zimanê zikmakî, zimanê îngilîzî, zimanî, zina, zinaker, zinayî, zincîr, zindan, zindan kirin, zindanker, zindankirin, zindankirî, zirto, zivistan, zivrok, zivêr kirin, zivêrkirin, ziwa, ziyan, ziyandar, ziyander, ziyandîtî, ziyanker, zor, zordar, zordest, zordarane, zordestane, zordarkuj, zordestkuj, zordarkujî, zordarkujî, zordarî kirin, zordarî, zordestî, zozan, zêde, zêdek, zêr, zêrîn, zîrek, zîv, zîverkirina cinsî, çak, çakbîn, çakbînî, çakî, çalak, çalakiyên neqanûnî, çalakvan, çalakvanên mafên mirovan, çalakî, çande, çandeya kurdî, çandeyî, çandin, çandinî, çap, çap kirin, çapa duyem, çapemenî, çapxane, çar, çare, çare dîtin, çare kirin, çarekirî, çareser, çareserî, çarçove, çarêk, çaterê, çav, çav pê ketin, çavdêr, çavdêrî, çavdêrî kirin, çavek lê gerandin, çavkanî, çavsotîner, çawa, çawan, çawanî, çek, çekdar, çend, çendanî, çep, çewisandin, çewlik, çeşn, çi, çire, çirkejimêrk, çirûsk, çiya, çiyastan, çiyayî, çiyayîn, çol, çolter, çopî, çê, çêkirin, çêtir, çêtir dîtin, çîn, çîna navîn, çîrok, çîrokbêj, êl, êriş, êrîş kirin, êvar, êş, êşandin, êşewî, êşnasî, êşîn, îbtal, îdia, îflas, îhlal, îmtiyaz, îmze, îmze kirin, îmzeker, înan, îpotek, îro, îrtîfaq, îsal, îslam, îslamî, îstîmlaq, îtham, îtîbar, îtîmat, îtîraf, îşkence, îşkence kirin, îşkenceker, îşkencekirî, şah, şahbanû, şaheser, şahid, şahkar, şahî, şane, şanenav, şano, şanoger, şar, şarandin, şaredar, şaredarî, şareza, şarezayî, şaristanî, şarmend, şax, şayeste, şaş, şaş bûn, şaşî, şaşî kirin, şehadet (govanî), şelandin, şemisandin, şer, şerr (ceng), şerm, şerm kirin, şermezar, şermezar kirin, şermezarî, şermîn, şermende, şert, şervan, şerxwaz, şerê birakujî, şerê navxweyî, şerîat, şev, şevane, şevîn, şewitandin, şexs, şexsî, şik, şikjêbirî, şirket, şirî'et, şirîk, şivan, şiverê, şiyan, şiyana siyasî, şol, şop, şopandin, şoreş, şoreşandin, şoreşger, şoreşgerî, şovenîst, şovenîstane, şovenîzm, şêlandin, şênber, şênkatî, şênî, şêr, şêrpence, şêrpenceyî, şêwaz, şêwe, şêwirmend, şêwirîn, şîn, şînî, şîrove, şîrove kirin, şû, şû kirin, şûker, şûkirî, şûngir, şık (ji yekî) birin,
avatara nivîskar

hê çomez etêketina dawîn 11-05-2020 13:01
dîroka qeydê