rûpela têketinê
rûpela têketinê
Tu ne endam î? Bibe endam û nivîskar